در وارد کردن کد ملی خود دقت فرمایید

در وارد کردن اطلاعات و ارقام صحیح دقت فرمایید

آدرس برگزاری: تهران، سالن اجلاس سران

7ام اردیبهشت، شروع پذیرش : از ساعت 7:30 صبح

پیش از ثبت، از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل فرمایید

09106766507

 ثبت نام اجلاس ایران و آفریقا 1403

همراه داشتن کارت ملی در روز اجلاس الزامی می باشد

​​​ظرفیت تکمیل شد