اجلاس های گذشته

​اولین اجلاس ایران و آفریقا (1401)

​آنچه در نخستین اجلاس ایران و آفریقا رخ داد را باهم ببینیم